KULTURA


Jak opracowana przez UMK Strategia rozwoju kultury w Krakowie na lata 2010-2014 wpłynęła na sytuację w mieście, dla którego miała być jednym z głównych czynników rozwoju?
Czy krakowska kultura jest dziś bardziej fortecą, czy otwartym forum? W jakim stopniu udało jej się wyzwolić z kategorii produktu na rzecz przestrzeni wymiany?
Na ile instytucje miejskie nauczyły się porozumiewać z organizacjami pozarządowymi, czy stworzono narzędzia mające ułatwić tę komunikację?
Jakie alternatywy zbudowano dla silnie dotąd lobbowanej, a uniemożliwiającej myślenie o systemowym, wielowymiarowym rozwoju infrastruktury kulturalnej polityki eventu i festiwalizacji?
Czy warunki stwarzane artystom umożliwiają im codzienną pracę, czy wciąż jedyną szansą niezwiązanyh z instytucjami twórców jest migracja?
W jakim stopniu powstająca w mieście oferta kulturalna odpowiada społecznym potrzebom oraz jakiego rodzaju uczestnictwa oczekują Mieszkanki i Mieszkańcy Krakowa?
Co zostało z Obywateli Kultury Krakowa i debat, które w ubiegłym roku przetoczyły się przez miasto, jak wykorzystać społeczną energię, którą wzbudziły te ruchy? W jaki sposób działać, by rodzące się i zanikające społeczno-kulturalne, obywatelskie inicjatywy miały większą szansę skutkować realnymi, a przede wszystkim wspólnymi projektami?

Choć zarówno inicjatywa powołanego przez Miasto Konwentu ds. Spraw Kultury w Krakowie, jak Obywateli Kultury Krakowa w założeniach miały służyć zbliżeniu i porozumieniu się różnych kulturotwórczych środowisk, w praktyce okazały się reprezentacjami bardzo określonych grup – polityków i zarządzających kulturą oraz jej instytucjonalnych i pozarządowych pracowników.
Wierzymy w nową wartość w pełni egalitarnej rozmowy, dlatego zależy nam, aby tym razem odnaleźli w niej swoje miejsce także jej użytkownicy - Mieszkańcy i Mieszkanki Krakowa. Chcemy umożliwić wspólną dyskusję osób, które uczestniczą w kulturze, jej odbiorców, aktywistów, twórców, pracowników i badaczy, wreszcie przedsiębiorców, którzy w swoją działalność włączają tę tematykę. Zależy nam na wspólnej rozmowie tych, dla których kultura jest hobby, interesem, zawodem, sposobem na wolny czas.

Zastanówmy się wspólnie, dla kogo jest i jakim rytmem żyje miejska kultura, jakie są jej słabości i mocne punkty, jakie są nasze wobec niej oczekiwania, ale przede wszystkim co możemy dla niej zrobić. Porozmawiajmy o bieżących i starych problemach, spróbujmy nazwać społeczne potrzeby, poszukać kierunków i scenariuszy.
Na półmetku obowiązywania Strategii rozwoju kultury warto zastanowić się, czy i jak realizowane są jej priorytety, w jakim stopniu spełniły się pokładane w dokumencie nadzieje. W oczekiwaniu na zaprojektowaną na ten rok miejską ewaluację programu dokonajmy tej obywatelskiej, a przede wszystkim wypracujmy własne propozycje.