TRANSPORTTransport to bezsprzecznie jeden z najważniejszych aspektów naszego funkcjonowania w mieście, w ogromnym stopniu determinujący nasze życie.

Wadliwie zaprojektowany system komunikacji zbiorowej i indywidualnej trwoni nasz czas, odbija się negatywnie na zdrowiu mieszkańców, powoduje atomizację społeczeństwa.

W Polsce wciąż wciela się w życie archaiczne i szkodliwe przesądy urbanistów z połowy ubiegłego wieku. Kładzie się nacisk na rozwój indywidualnej komunikacji samochodowej przez co życie w naszych miastach jest coraz bardziej uciążliwe.

Tymczasem na Zachodzie takie myślenie o mieście odchodzi do lamusa, stawia się nacisk na uspokojenie ruchu, odzyskuje przestrzeń zajętą dotąd na drogi przelotowe i parkingi, tworząc parki i skwery, dokonując zmiany priorytetów w organizacji ruchu, upodmiatawiając pieszych, transport zbiorowy i rowerowy.

Chcielibyśmy, by Forum stało się okazją do konsolidacji działań podejmowanych przez stronę społeczną na rzecz demokratyzacji procesu decyzyjnego odnośnie transportu w mieście.

Będziemy rozmawiać nt. ograniczenia ruchu samochodowego, poszerzenia strefy płatnego parkowania, o rozbudowie sieci dróg rowerowych, kolei aglomeracyjnej, o niechronionych użytkownikach ruchu drogowego. Poruszymy zagadnienia przyjaznego dla ludzi i środowiska transportu miejskiego, czy w końcu porozmawiamy o projekcie bezpłatnej komunikacji publicznej.