EDUKACJA



Ostatnie półtora roku to dla krakowskiej oświaty okres szczególnie trudny. Od momentu powołania na stanowisko Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych Anny Okońskiej-Walkowicz realizowany jest radykalny program ograniczania wydatków na edukację, który obejmuje między innymi drastyczne cięcia budżetowe, likwidację szkół i prywatyzację stołówek szkolnych.

Polityka ta ma charakter antyspołeczny: uderza w mniej zamożnych, wpływa negatywnie na bezpieczeństwo dzieci i warunki nauki w szkołach, prowadzi do pogorszenia warunków pracy i masowych zwolnień doświadczonych pracowników i pracownic.

Co więcej, "polityka cięć" realizowana jest w dużej mierze wbrew woli mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Rodzice oraz pracownicy i pracownice szkół nie mają realnego wpływu na kierunek rozwoju oświaty, a dyrektorzy podejmują decyzje pod wpływem nacisków Urzędu Miasta. Między innymi dlatego konieczna jest szeroka debata społeczna o edukacji z aktywnym udziałem najbardziej zainteresowanych: rodziców, dyrektorów i pracowników szkół.

Pierwsze Forum Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa ma być miejscem inauguracji takiej debaty. Zapraszamy!